ఒలింపిక్స్‌ మొదలెట్టడం వెనక అసలు ఎజెండా తెలుస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

ప్రతి నాలుగేళ్లకి ఒకసారి ప్రపంచదేశాల దృష్టిని తనపై నిలుపుకొనే క్రీడా సంరభం  ఒలింపిక్స్.  దీని గురించి ప్రపంచమంతా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తూంటుంది. అయితే ఈ ఒలింపిక్స్

Read More